A New Beginning...

Postanawiam odnowić moją znajomość z blogowaniem.
Ponieważ tamten blog był bardzo nieułożony, postanowiłam założyć coś nowego.
Nowości związane są z nowym logo, które zostało stworzone przez niesamowitą osobę, czyli Maryś z Czary-Maryś, której bardzo dziękuję za to, że zachęciła mnie do rozwijania tego, co kocham.
Dziękuję też za miłe słowa Kasprowi i mamie :)
Strona pewnie z czasem zacznie się coraz bardziej rozwijać, choć na razie będzie bez Facebooka.
Myślę, że taki początek i tak jest bardzo dobry.
Przez posty będzie się też przewijała muzyka, bo bez niej to nie będzie to samo.

Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia moich fotograficznych poczynań ;)
I decide to renew my knowledge with blogging.
Since that blog was very not placed, I decided to start something new.
News related to the new logo, which was created by amazing person, that is Maryś from Czary Maryś, which I thank for having support me to develop what I love.
Thanks also for Kasper and my mum for your kind words :)
Page in time will probably be more and more developed, although it is not on Facebook.
I think that the beginning and so is very good.
For posts will also scrolls the music, because without it, it will not be the same.

Thank you for your attention and I invite you to follow my photographic endeavors;)

Komentarze

Popularne posty