Wycieczkowo na fiordach / Norwegia VI


to już przedostatni post z Norwegii.
był to bardzo duży materiał - stąd tyle postów. musiałam je podzielić.
tym razem znowu fiordy, ale w tle. na pierwszym planie - rodzina :)
zapraszam.

it's the penultimate post from Norway. 
it was a very large material - hence so many posts. I had to divide them. 
this time again, fjords, but in the background. in the foreground - the family :) 
enjoy.

Komentarze

Popularne posty