Barcelona III / I


niedzielę spędziliśmy w mieście gotyckim, chodząc po urokliwych uliczkach i odwiedziliśmy targ staroci.
zaraz po tym wybraliśmy się na długo oczekiwaną, głównie przez Matyldę, plażę.
woda ciepła, ale ludzi zdecydowanie za dużo.
zdjęcia są podzielone na dwie części, ponieważ jest ich zdecydowanie za dużo :)
pierwsza część przedstawia zdjęcia miejsc, budynków i plaży, na której byliśmy.

na jednym ze zdjęć jest zdjęcie jednego z miejsc, które urzekło mnie najbardziej, czyli zdjęcie firmy El Ciclo, która zajmuje się sprzedażą i wynajmowaniem rowerów.
polecam każdemu, kto będzie kiedyś w Barcelonie odwiedzić to miejsce.
jest naprawdę niesamowite: od samych rowerów po żyrandole stworzone z łańcuchów, obręczy i innych części do rowerów.

zapraszam.

sunday we spend at gothic part of the city, walking around the streets and visited the flea market. 
right after we went on a long-awaited, especially by Matilda, the beach. 
hot water, but people far too much. 
images are divided into two parts, because there are far too many :) 
the first part presents images of places, buildings and the beach where we were. 

one of the photos is a picture of one of the places that captivated me the most, that picture's El Ciclo, which is selling and renting bikes. 
I would like to recommend it anyone who is ever in Barcelona to visit this place. 
is truly amazing: from the same bike after chandeliers made ​​of chains, rings and other parts of the bike. 

enjoy.

Komentarze

Popularne posty